RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Mestne občine Ljubljana (uradno prečiščeno besedilo)


Občina: LJUBLJANA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (31/2021)
Datum sprejema: 15.2.2021 Organ sprejema: Mestni svet
Datum začetka uporabe: 05.03.2021
Datum začetka veljavnosti: 05.03.2021
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Mestne občine Ljubljana (uradno prečiščeno besedilo) 01.04.2016
Občina: LJUBLJANA
 Statut Mestne občine Ljubljana (uradno prečiščeno besedilo) 24.07.2007
Občina: LJUBLJANA
 Obvezna razlaga 78. člena statuta Mestne občine Ljubljana 21.11.1997
Občina: LJUBLJANA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Statut Mestne občine Ljubljana (uradno prečiščeno besedilo) - Občinska podlaga
Občina: LJUBLJANA

01.04.2016
 Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (uradno prečiščeno besedilo) - Občinska podlaga
Občina: LJUBLJANA

01.04.2016

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra 15.04.2021
Občina: LJUBLJANA
 Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina 29.04.2021
Občina: LJUBLJANA
 Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2020 19.04.2021
Občina: LJUBLJANA
 Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center Rog 08.05.2021
Občina: LJUBLJANA
 Akt o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Teniški center Tomačevo« 08.05.2021
Občina: LJUBLJANA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin 19.06.2021
Občina: LJUBLJANA
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana 05.06.2021
Občina: LJUBLJANA
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana 10.07.2021
Občina: LJUBLJANA
 Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov 10.07.2021
Občina: LJUBLJANA
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 121 Poslovna cona Vižmarje 31.07.2021
Občina: LJUBLJANA
1  2  ... 14  15 

Uradno prečiščeno besedilo obsega

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine Ljubljana 27.01.2001
Občina: LJUBLJANA
 Statut Mestne občine Ljubljana 12.04.2001
Občina: LJUBLJANA
 Popravek statuta Mestne občine Ljubljana 12.04.2001
Občina: LJUBLJANA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Ljubljana 30.05.2007
Občina: LJUBLJANA
 Statut Mestne občine Ljubljana (uradno prečiščeno besedilo) 24.07.2007
Občina: LJUBLJANA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Ljubljana 01.03.2012
Občina: LJUBLJANA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Ljubljana 07.11.2015
Občina: LJUBLJANA
 Statut Mestne občine Ljubljana (uradno prečiščeno besedilo) 01.04.2016
Občina: LJUBLJANA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Ljubljana 28.11.2020
Občina: LJUBLJANA
 Statut mestne občine Ljubljana 10.06.1995
Občina: LJUBLJANA
1  2 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si