RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Bovec - dokument


Občina: BOVEC
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (60/2021)
Datum sprejema: 01.04.2021 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 30.04.2021
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Varnost, zaščita in reševanje v primeru elementarnih in drugih nesreč, požarna varnost Zaščita in reševanje v primeru elementarnih in drugih nesreč

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - Državna podlaga

 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o varstvu pred požarom - Državna podlaga

 Zakon o gasilstvu - Državna podlaga


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si