RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe pomoč družini na domu v občini Ajdovščina - dokument


Občina: AJDOVŠČINA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (67/2021)
Datum sprejema: 15.04.2021 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 01.05.2021
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Gospodarske javne službe Koncesije
NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Zdravstvo in socialno varstvo: Socialno skrbstvo, varstvo otrok in družine, varstvo socialno ogroženih, invalidov in ostarelih

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o javno-zasebnem partnerstvu - Državna podlaga

 Zakon o socialnem varstvu - Državna podlaga

 Statut Občine Ajdovščina- dokument - Občinska podlaga
Občina: AJDOVŠČINA

26.06.2012
 Odlok o organizaciji in izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Ajdovščina- dokument - Občinska podlaga
Občina: AJDOVŠČINA

21.06.2014

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si