RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o zbiranju določenih vrst komunalnih odpadkov v občinah Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli


Občina: BISTRICA OB SOTLI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (81/2021)
Datum sprejema: 19.02.2021 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 05.06.2021
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.3 Zbiranje, odstranjevanje, prevoz in predelava odpadkov

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Zakon o geodetski dejavnosti - Državna podlaga

 Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) - Državna podlaga

 Gradbeni zakon (GZ) - Državna podlaga

 Statut Občine Bistrica ob Sotli (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) - Občinska podlaga
Občina: BISTRICA OB SOTLI

20.12.2016
 Statut Občine Šmarje pri Jelšah - Občinska podlaga
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH

01.11.2017
 Statut Občine Kozje - Občinska podlaga
Občina: KOZJE

18.11.2017
12

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Pravilnik o sofinanciranju priključkov na kanalizacijske sisteme komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Bistrica ob Sotli 27.07.2021
Občina: BISTRICA OB SOTLI

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Bistrica ob Sotli
Občina: BISTRICA OB SOTLI
Datum objave: 08.12.2009
Datum sprejema: 26.11.2009
Organ sprejema: Občinski svet

09.12.2009

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si