RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Komenda (Uradno prečiščeno besedilo - UPB 1) - dokument


Občina: KOMENDA
Publikacija: Uradne objave Glasila Občine Komenda (3/2021)
Datum sprejema: 25.03.3021 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 29.03.2021
Datum začetka veljavnosti: 29.03.2021
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Statut občine Komenda - Občinska podlaga
Občina: KOMENDA

24.11.2015
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Komenda (uradno prečiščeno besedilo - UPB1) - Občinska podlaga
Občina: KOMENDA

22.02.2021

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu Mehurčki 01.09.2021
Občina: KOMENDA
 Sklep o podelitvi priznanj Občine Komenda za leto 2021 22.04.2021
Občina: KOMENDA
 Sklep o potrditvi sestave skupne liste kandidatov za člane Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije za mandatno obdobje 2021-2027
Občina: KOMENDA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Komenda 25.05.2021
Občina: KOMENDA
 Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Občini Komenda 11.06.2021
Občina: KOMENDA
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi službenih avtomobilov v Občini Komenda 11.06.2021
Občina: KOMENDA
 Sklep o potrditvi Elaborata lokacijske preveritve 19.06.2021
Občina: KOMENDA
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju LN 02/1 poslovno-proizvodne cone ozka dela II. faza 12.06.2021
Občina: KOMENDA
 Sklep o potrditvi Elaborata lokacijske preveritve 28.09.2021
Občina: KOMENDA
 Sklep o potrditvi Elaborata lokacijske preveritve 28.09.2021
Občina: KOMENDA
1  2  3  4  5 

Uradno prečiščeno besedilo obsega

Naziv Velja od
 Sprememba Statuta Občine Komenda - dokument 23.03.2021
Občina: KOMENDA
 Statut občine Komenda - dokument 24.11.2015
Občina: KOMENDA

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si