RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stari trg ob Kolpi


Občina: ČRNOMELJ
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (167/2021)
Datum sprejema: 22.6.2021 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 22.06.2021
Razdelki: IV NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI: IV.1 Vzgoja, izobraževanje in šport: IV.1.2 Šolstvo

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o zavodih - Državna podlaga

 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZOFVI-UPB5) - Državna podlaga

 Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol - Državna podlaga

 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZOFVI-UPB5) - Državna podlaga

 Statut Občine Črnomelj - Občinska podlaga
Občina: ČRNOMELJ

05.11.2011

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda "Osnovna šola Stari trg ob Kolpi"
Občina: ČRNOMELJ
Datum objave: 07.02.1997
Datum sprejema: 1996-12-11 00:00:00
Organ sprejema: Nerazporejeno


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si