RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o zavarovanju naravne vrednote lokalnega pomena Blatnice - nahajališče močvirske logarice - dokument


Občina: TRZIN
Publikacija: Uradni vestnik Občine Trzin (20/2021)
Datum sprejema: 06.10.2021 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 30.10.2021
Razdelki: NARAVA IN OKOLJE: Varstvo okolja:

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o ohranjanju narave - Državna podlaga

 Statut Občine Trzin - uradno prečiščeno besedilo (UPB1)- dokument - Občinska podlaga
Občina: TRZIN

18.02.2021

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si