RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o o razglasitvi cerkve svetega Florijana v Trzinu za kulturni spomenik lokalnega pomena - dokument


Občina: TRZIN
Publikacija: Uradni vestnik Občine Trzin (20/2021)
Datum sprejema: 06.10.2021 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 06.11.2021
Razdelki: NARAVA IN OKOLJE: Gospodarjenje z nepremičninami: Gospodarjenje z nepremičninami

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o varstvu kulturne dediščine - Državna podlaga

 Statut Občine Trzin- dokument - Občinska podlaga
Občina: TRZIN

18.07.2020

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si