RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti v Občini Horjul


Občina: HORJUL
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (189/2021)
Datum sprejema: 24.11.2021 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 18.12.2021
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.5 Pokopališka in pogrebna služba

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB2) - Državna podlaga

 Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej) - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Zakon o prekrških (uradno prečiščeno besedilo) (ZP-1-UPB8) - Državna podlaga

 Uredba o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe - Državna podlaga

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Horjul - Občinska podlaga
Občina: HORJUL

12.03.2011
 Statut Občine Horjul - Občinska podlaga
Občina: HORJUL

18.08.2010
 Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Horjul - Občinska podlaga
Občina: HORJUL

09.05.2009

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Horjul 02.07.2022
Občina: HORJUL

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si