RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o občinskih cestah in o izvajanju obvezne gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih javnih cest v Občini Šempeter - Vrtojba


Občina: ŠEMPETER-VRTOJBA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (20/2022)
Datum sprejema: 3.2.2022 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 19.02.2022
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.1 Gospodarske javne službe
III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.4 Promet in zveze
III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.4 Čiščenje in vzdrževanje javnih površin

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Zakon o cestah - Državna podlaga

 Statut Občine Šempeter - Vrtojba - Občinska podlaga
Občina: ŠEMPETER-VRTOJBA

10.02.2018
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šempeter - Vrtojba - Občinska podlaga
Občina: ŠEMPETER-VRTOJBA


Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o občinskih javnih cestah in drugih javnih površinah v Občini Šempeter - Vrtojba
Občina: ŠEMPETER-VRTOJBA
Datum objave: 13.06.2008
Datum sprejema: 29.05.2008
Organ sprejema: Občinski svet

28.06.2008

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si