RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje DM S4 (travnik) v Mojstrani


Občina: KRANJSKA GORA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (36/2022)
Datum sprejema: 2.3.2022 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 15.03.2022
Razdelki: V NARAVA IN OKOLJE: V.2 Urejanje in načrtovanje prostora: V.2.1 Prostorski akti občin

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka - Državna podlaga

 Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) - Državna podlaga

 Statut Občine Kranjska Gora - Občinska podlaga
Občina: KRANJSKA GORA

08.07.2017

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje DM S4 (travnik) v Mojstrani
Občina: KRANJSKA GORA
Datum objave: 30.05.2018
Datum sprejema: 23.05.2018
Organ sprejema: Občinski svet

31.05.2018

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si