RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o dopolnitvi Odloka o koncesiji za izvajanje javne službe upravljanja s spomeniškimi območji in varstva nepremične dediščine v Občini Komen


Občina: KOMEN
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (49/2022)
Datum sprejema: 30.3.2022 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 09.04.2022
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.1 Gospodarske javne službe III.1.2 Koncesije
IV NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI: IV.2 Kultura in umetnost: IV.2.3 Kulturna dediščina
V NARAVA IN OKOLJE: V.3 Gospodarjenje z nepremičninami: V.3.1 Gospodarjenje z nepremičninami

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o javno-zasebnem partnerstvu - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Zakon o varstvu kulturne dediščine - Državna podlaga

 Statut Občine Komen - Občinska podlaga
Občina: KOMEN

28.10.2009

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o koncesiji za izvajanje javne službe upravljanja s spomeniškimi območji in varstva nepremične dediščine v Občini Komen
Občina: KOMEN
Datum objave: 08.01.2021
Datum sprejema: 23.12.2020
Organ sprejema: Občinski svet

09.01.2021

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si