RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Postojna (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)


Občina: POSTOJNA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (58/2022)
Datum sprejema: 13.4.2022 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 29.04.2022
Datum začetka veljavnosti: 29.04.2022
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Postojna - Občinska podlaga
Občina: POSTOJNA

04.04.2007

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o dopolnitvi Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Postojna 25.12.2019
Občina: POSTOJNA
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za Zazidalni načrt za območje stanovanjske gradnje Ovčje staje – Postojna 07.05.2022
Občina: POSTOJNA
 Odlok o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Postojna 28.05.2022
Občina: POSTOJNA
 Sklep o spremembah Sklepa o določitvi območij parkiranja in cen parkirnin 28.05.2022
Občina: POSTOJNA
 Sklep o izvajanju videonadzora na javnih površinah na območju Občine Postojna 09.07.2022
Občina: POSTOJNA
 Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Postojna 26.07.2022
Občina: POSTOJNA
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju zobozdravstva za odrasle v Občini Postojna 01.10.2022
Občina: POSTOJNA
 Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Postojna 01.10.2022
Občina: POSTOJNA
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu PR-033 v Prestranku 12.11.2022
Občina: POSTOJNA
 Odlok o proračunu Občine Postojna za leto 2023 19.11.2022
Občina: POSTOJNA
1  2  3 

Uradno prečiščeno besedilo obsega

Naziv Velja od
 Statut Občine Postojna 04.04.2007
Občina: POSTOJNA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Statuta Občine Postojna 03.07.2010
Občina: POSTOJNA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Postojna 21.07.2018
Občina: POSTOJNA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Postojna 12.01.2022
Občina: POSTOJNA

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si