RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogatec


Občina: ROGATEC
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (63/2022)
Datum sprejema: 13.4.2022 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 25.05.2022 Datum konca veljavnosti: 25.05.2022
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.4 Promet in zveze

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Preklic objave Odloka o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogatec 21.06.2022
Občina: ROGATEC

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o cestah - Državna podlaga

 Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest - Državna podlaga

 Statut Občine Rogatec - Občinska podlaga
Občina: ROGATEC

11.05.2018

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogatec
Občina: ROGATEC
Datum objave: 24.04.2020
Datum sprejema: 15.4.2020
Organ sprejema: Občinski svet

25.04.2020

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si