RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina in o podelitvi koncesije za območje Občine Hrpelje - Kozina - dokument


Občina: HRPELJE-KOZINA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (88/2022)
Datum sprejema: 16.06.2022 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 01.07.2022
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Gospodarske javne službe Koncesije
GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Komunalna dejavnost: Energetika

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o javno-zasebnem partnerstvu - Državna podlaga

 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Statut Občine Hrpelje - Kozina- dokument - Občinska podlaga
Občina: HRPELJE-KOZINA

29.07.2015
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Hrpelje - Kozina- dokument - Občinska podlaga
Občina: HRPELJE-KOZINA

30.03.2019

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si