RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja PD 15/1 Žlebe (ID 1246)


Občina: MEDVODE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (89/2022)
Datum sprejema: 22.6.2022 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 09.07.2022
Razdelki: V NARAVA IN OKOLJE: V.2 Urejanje in načrtovanje prostora: V.2.1 Prostorski akti občin

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) - Državna podlaga

 Statut Občine Medvode (uradno prečiščeno besedilo) (UPB1) - Občinska podlaga
Občina: MEDVODE

27.07.2013

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja PD 15/1 Žlebe
Občina: MEDVODE
Datum objave: 06.07.2007
Datum sprejema: 19.06.2007
Organ sprejema: Občinski svet

14.07.2007

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si