RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o občinskih cestah - dokument


Občina: CELJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (85/1999)
Datum sprejema: 05.10.1999 Organ sprejema: Mestni svet
Datum začetka veljavnosti: 05.11.1999 Datum konca veljavnosti: 27.12.2011
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Promet in zveze

Navezuje na

Naziv Velja od
 Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje - dokument 27.12.2011
Občina: CELJE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o javnih cestah - Državna podlaga

 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Statut Mestne občine Celje- dokument - Občinska podlaga
Občina: CELJE

29.07.1995

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o javni snagi in videzu naselij v občini Celje - dokument
Občina: CELJE
Datum objave: 09.09.1994
Datum sprejema: 31.08.1994
Organ sprejema: Skupščina občine

10.09.1994

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si