RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žužemberk


Občina: ŽUŽEMBERK
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (135/2022)
Datum sprejema: 6.10.2022 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 01.01.2023
Datum začetka veljavnosti: 22.10.2022
Razdelki: V NARAVA IN OKOLJE: V.3 Gospodarjenje z nepremičninami: V.3.1 Gospodarjenje z nepremičninami

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o graditvi objektov - Državna podlaga

 Zakon o stavbnih zemljiščih - Državna podlaga

 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223) - Državna podlaga

 Statut Občine Žužemberk - Občinska podlaga
Občina: ŽUŽEMBERK

25.05.1999

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žužemberk
Občina: ŽUŽEMBERK
Datum objave: 29.12.2003
Datum sprejema: 19.12.2003
Organ sprejema: Občinski svet

30.12.2003

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si