RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Poslovnik Mestnega sveta mestne občine Ljubljana - dokument


Občina: LJUBLJANA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (84/2002)
Datum sprejema: 16.09.2002 Organ sprejema: Mestni svet
Datum začetka veljavnosti: 18.10.2002
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Poslovnik občinskega sveta

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana - dokument 14.01.2016
Občina: LJUBLJANA
 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana - dokument 14.04.2014
Občina: LJUBLJANA
 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana - dokument 13.06.2007
Občina: LJUBLJANA

Navezuje na

Naziv Velja od
 Obvezna razlaga poslovnika Mestnega sveta mestne občine Ljubljana - dokument 16.07.2003
Občina: LJUBLJANA
 Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (uradno prečiščeno besedilo) - dokument 24.07.2007
Občina: LJUBLJANA
 Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (uradno prečiščeno besedilo) - dokument 01.04.2016
Občina: LJUBLJANA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Statut Mestne občine Ljubljana- dokument - Občinska podlaga
Občina: LJUBLJANA

12.04.2001

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018 - dokument 01.01.2018
Občina: LJUBLJANA
 Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2017 - dokument 28.10.2017
Občina: LJUBLJANA
 Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2016 - dokument 29.10.2016
Občina: LJUBLJANA
 Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š3 Podutik - dokument 30.05.2010
Občina: LJUBLJANA
 Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (uradno prečiščeno besedilo) - dokument 24.07.2007
Občina: LJUBLJANA
 Statut Mestne občine Ljubljana (uradno prečiščeno besedilo) - dokument 24.07.2007
Občina: LJUBLJANA
 Obvezna razlaga Odloka o zazidalnem načrtu za območji urejanja MS 1/2-1 in MR 1/1 Zelena jama - dokument 30.08.2004
Občina: LJUBLJANA
 Obvezna razlaga petega odstavka 9. člena Odloka o oglaševanju (Uradni list RS, št. 87/99) - dokument 25.06.2004
Občina: LJUBLJANA
 Obvezna razlaga odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin - dokument 08.11.2003
Občina: LJUBLJANA
 Obvezna razlaga poslovnika Mestnega sveta mestne občine Ljubljana - dokument 16.07.2003
Občina: LJUBLJANA
1  2 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si