RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Horjul


Občina: HORJUL
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (161/2022)
Datum sprejema: 20.12.2022 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 01.01.2023
Datum začetka veljavnosti: 24.12.2022
Razdelki: V NARAVA IN OKOLJE: V.3 Gospodarjenje z nepremičninami: V.3.1 Gospodarjenje z nepremičninami

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o graditvi objektov - Državna podlaga

 Zakon o stavbnih zemljiščih - Državna podlaga

 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223) - Državna podlaga

 Statut Občine Horjul - Občinska podlaga
Občina: HORJUL

18.08.2010

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
Občina: HORJUL
Datum objave: 09.12.1999
Datum sprejema: 25.11.1999
Organ sprejema: Občinski svet

17.12.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si