RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Sklep o znižanju najemnin poslovnih prostorov v historičnem mestnem jedru Kopra v lasti Mestne občine Koper za leto 2023


Občina: KOPER
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (7/2023)
Datum sprejema: 19.1.2023 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 01.01.2023 Datum konca uporabe: 31.12.2023
Datum začetka veljavnosti: 21.01.2023
Razdelki: V NARAVA IN OKOLJE: V.3 Gospodarjenje z nepremičninami: V.3.2 Urejanje prometa z nepremičninami

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) - Državna podlaga

 Statut Mestne občine Koper - Občinska podlaga
Občina: KOPER


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si