RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2023


Občina: NOVA GORICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (21/2023)
Datum sprejema: 16.2.2023 Organ sprejema: Mestni svet
Datum konca uporabe: 31.12.2023
Datum začetka veljavnosti: 18.02.2023
Razdelki: II JAVNE FINANCE: II.1 Proračun

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 – rebalans I 01.07.2023
Občina: NOVA GORICA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB2) - Državna podlaga

 Zakon o javnih financah (uradno prečiščeno besedilo) (ZJF-UPB4) - Državna podlaga

 Statut Mestne občine Nova Gorica - Občinska podlaga
Občina: NOVA GORICA

06.03.2012

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Nova Gorica 25.03.2023
Občina: NOVA GORICA

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si