RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Šentjur


Občina: ŠENTJUR
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (39/2023)
Datum sprejema: 21.3.2023 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 08.04.2023
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.1 Gospodarske javne službe III.1.2 Koncesije
VI OSTALO: VI.2 Ostalo

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o zaščiti živali (uradno prečiščeno besedilo) (ZZZiv-UPB3) - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Zakon o javno-zasebnem partnerstvu - Državna podlaga

 Zakon o javnem naročanju - Državna podlaga

 Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB2) - Državna podlaga

 Statut Občine Šentjur (uradno prečiščeno besedilo) - Občinska podlaga
Občina: ŠENTJUR

20.05.2011
 Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Šentjur - Občinska podlaga
Občina: ŠENTJUR

22.05.2010

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si