RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 STATUT OBČINE LUKOVICA


Občina: LUKOVICA
Publikacija: Uradni vestnik Občine Lukovica (9/2011)
Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 22.07.2011
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA OBČINE LUKOVICA 11.12.2014
Občina: LUKOVICA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB2) - Državna podlaga

 Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (uradno prečiščeno besedilo) (ZUODNO-UPB1) - Državna podlaga

 Statut občine Lukovica - Občinska podlaga
Občina: LUKOVICA

 Poslovnik občinskega sveta - Občinska podlaga
Občina: LUKOVICA


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Poslovnik občinskega sveta Občine Lukovica 25.11.2011
Občina: LUKOVICA
 ODLOK O PRORAČUNU OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2023 31.03.2023
Občina: LUKOVICA
 NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2023 30.03.2023
Občina: LUKOVICA
 SKLEP O SPREJEMU STALIŠČ DO PRIPOMB IN PREDLOGOV JAVNOSTI NA DOPOLNJEN OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE LUKOVICA IN NA OKOLJSKO POROČILO ZA OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE LUKOVICA 30.05.2023
Občina: LUKOVICA

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut občine Lukovica
Občina: LUKOVICA
Datum objave: 06.02.2001
Datum sprejema: 06.02.2001
Organ sprejema: Občinski svet


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si