RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu v območjih EUP PO1/2 in PO1/3 v naselju polzela z oznako Ob razbremenilniku


Občina: POLZELA
Publikacija: Polzelan - Uradne objave (3/2023)
Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 05.05.2023
Razdelki: V NARAVA IN OKOLJE: V.2 Urejanje in načrtovanje prostora: V.2.1 Prostorski akti občin

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) - Državna podlaga

 Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) - Državna podlaga

 Statut Občine Polzela (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) - Občinska podlaga
Občina: POLZELA

28.04.2022

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si