RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj


Občina: ČRNOMELJ
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (63/2023)
Datum sprejema: 30.5.2023 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 24.06.2023
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.1 Gospodarske javne službe III.1.1 Javna podjetja

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Zakon o varstvu okolja (ZVO-2) - Državna podlaga

 Zakon o cestah - Državna podlaga

 Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej) - Državna podlaga

 Zakon o zaščiti živali (uradno prečiščeno besedilo) (ZZZiv-UPB3) - Državna podlaga

 Zakon o plovbi po celinskih vodah - Državna podlaga

 Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB2) - Državna podlaga

 Statut Občine Črnomelj - Občinska podlaga
Občina: ČRNOMELJ

05.11.2011

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj
Občina: ČRNOMELJ
Datum objave: 11.04.2003
Datum sprejema: 2003-03-26 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

12.04.2003

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si