RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 SKLEP O SPREJEMU STALIŠČ DO PRIPOMB IN PREDLOGOV JAVNOSTI NA DOPOLNJEN OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE LUKOVICA IN NA OKOLJSKO POROČILO ZA OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE LUKOVICA


Občina: LUKOVICA
Publikacija: Uradni vestnik Občine Lukovica (6/2023)
Organ sprejema: Župan občine
Datum začetka uporabe: 30.05.2023
Datum začetka veljavnosti: 30.05.2023
Razdelki: V NARAVA IN OKOLJE: V.2 Urejanje in načrtovanje prostora: V.2.1 Prostorski akti občin

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o prostorskem načrtovanju - Državna podlaga

 Zakon o varstvu okolja (uradno prečiščeno besedilo) (ZVO-1-UPB1) - Državna podlaga

 STATUT OBČINE LUKOVICA - Občinska podlaga
Občina: LUKOVICA

22.07.2011

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si