RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja občinskega lokacijskega načrta za poslovno cono Krmelj


Občina: SEVNICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (71/2023)
Datum sprejema: 20.6.2023 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 01.07.2023
Razdelki: V NARAVA IN OKOLJE: V.2 Urejanje in načrtovanje prostora: V.2.1 Prostorski akti občin

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) - Državna podlaga

 Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB2) - Državna podlaga

 Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka - Državna podlaga

 Statut Občine Sevnica (uradno prečiščeno besedilo) - Občinska podlaga
Občina: SEVNICA

17.06.2015

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si