RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Apače - dokument


Občina: APAČE
Publikacija: Lokalni časopis Prepih (7/2007)
Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 02.08.2007 Datum konca veljavnosti: 02.09.2008
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.1 Gospodarske javne službe III.1.2 Koncesije

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Apače 02.09.2008
Občina: APAČE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Ustava Republike Slovenije - Državna podlaga

 Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB1) - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Zakon o varstvu okolja (uradno prečiščeno besedilo) (ZVO-1-UPB1) - Državna podlaga

 Zakon o gasilstvu (uradno prečiščeno besedilo) (ZGas-UPB1) - Državna podlaga

 Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč - Državna podlaga

 Zakon o javnih cestah - Državna podlaga

 Zakon o zaščiti živali - Državna podlaga

 Statut občine Apače - Občinska podlaga
Občina: APAČE

02.03.2007

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Apače
Občina: APAČE
Datum objave: 01.03.2007
Datum sprejema:
Organ sprejema: Občinski svet

16.03.2007

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si