RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala d.o.o. Gornji Grad


Občina: GORNJI GRAD
Publikacija: Uradno glasilo slovenskih občin (53/2021)
Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 30.10.2021
Datum začetka veljavnosti: 30.10.2021
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.1 Gospodarske javne službe III.1.1 Javna podjetja

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala d.o.o. Gornji Grad 11.05.2022
Občina: GORNJI GRAD

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih družbah (uradno prečiščeno besedilo) (ZGD-1-UPB3) - Državna podlaga

 Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB2) - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih družbah - Državna podlaga

 Statut Občine Gornji Grad - Občinska podlaga
Občina: GORNJI GRAD

05.03.2016

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o ustanovitvi javnega podjetja
Občina: GORNJI GRAD
Datum objave: 09.12.1996
Datum sprejema:
Organ sprejema: Občinski svet

17.12.1996

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si