RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Gornji Grad


Občina: GORNJI GRAD
Publikacija: Uradno glasilo slovenskih občin (69/2020)
Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 02.01.2021
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.4 Promet in zveze

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o cestah - Državna podlaga

 Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest - Državna podlaga

 Statut Občine Gornji Grad - Občinska podlaga
Občina: GORNJI GRAD

05.03.2016

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Gornji Grad
Občina: GORNJI GRAD
Datum objave: 29.11.2010
Datum sprejema:
Organ sprejema: Občinski svet

14.12.2010

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si