RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Črnomelj - dokument


Občina: ČRNOMELJ
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (87/1999)
Datum sprejema: 28.09.1999 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 12.11.1999 Datum konca veljavnosti: 05.11.2011
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Črnomelj - dokument 28.04.2010
Občina: ČRNOMELJ
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Črnomelj - dokument 06.08.2008
Občina: ČRNOMELJ
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Črnomelj - dokument 04.08.2007
Občina: ČRNOMELJ
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Črnomelj - dokument 26.11.2005
Občina: ČRNOMELJ
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Črnomelj - dokument 26.07.2002
Občina: ČRNOMELJ
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Črnomelj - dokument 01.03.2001
Občina: ČRNOMELJ

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Črnomelj (uradno prečiščeno besedilo) - dokument 12.04.2003
Občina: ČRNOMELJ
 Statut Občine Črnomelj - dokument 05.11.2011
Občina: ČRNOMELJ

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini Črnomelj - dokument 22.03.2011
Občina: ČRNOMELJ
 Sklep o soglasju k uskladitvi cene socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu - dokument 31.03.2007
Občina: ČRNOMELJ
 Sklep o soglasju k uskladitvi cene socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu - dokument 31.03.2007
Občina: ČRNOMELJ
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov - dokument 31.03.2007
Občina: ČRNOMELJ
 Sklep o soglasju k uskladitvi cene socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu - dokument 12.04.2006
Občina: ČRNOMELJ
 Sklep o soglasju k uskladitvi cene socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu - dokument 12.04.2006
Občina: ČRNOMELJ
 Sklep o določitvi poletnih rezervacij in rezervacij za primer daljše bolezni - dokument 12.04.2006
Občina: ČRNOMELJ
 Sklep o določitvi poletnih rezervacij in rezervacij za primer daljše bolezni - dokument 12.04.2006
Občina: ČRNOMELJ
 Odlok o spremembi odloka o pohvalah in grajah pri urejanju in varovanju okolja - dokument 18.06.2005
Občina: ČRNOMELJ
 Sklep o določitvi poletnih rezervacij in rezervacij za primer daljše bolezni v letu 2005 - dokument 28.05.2005
Občina: ČRNOMELJ
1  2  ... 12  13 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Črnomelj - dokument
Občina: ČRNOMELJ
Datum objave: 07.07.1995
Datum sprejema: 30.05.1995
Organ sprejema: Občinski svet

22.07.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si