RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za območje Prekorje-kmetija Prekoršek-KZ 1


Občina: CELJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (121/2023)
Datum sprejema: 15.11.2023 Organ sprejema: Mestni svet
Datum začetka veljavnosti: 16.12.2023
Razdelki: V NARAVA IN OKOLJE: V.2 Urejanje in načrtovanje prostora: V.2.1 Prostorski akti občin

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) - Državna podlaga

 Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) - Državna podlaga

 Statut Mestne občine Celje - Občinska podlaga
Občina: CELJE

02.01.2014
 Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje - Občinska podlaga
Občina: CELJE

01.02.2014

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si