RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Rogaška Slatina


Občina: ROGAŠKA SLATINA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (125/2023)
Datum sprejema: 29.11.2023 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 28.12.2023
Razdelki: IV NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI: IV.1 Vzgoja, izobraževanje in šport: IV.1.3 Šport in rekreacija

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o športu (ZŠpo-1) - Državna podlaga

 Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (ReNPŠ14–23) - Državna podlaga

 Statut Občine Rogaška Slatina - Občinska podlaga
Občina: ROGAŠKA SLATINA

14.12.2017

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Rogaška Slatina
Občina: ROGAŠKA SLATINA
Datum objave: 20.12.2019
Datum sprejema: 27.11.2019
Organ sprejema:


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si