RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o občinskih cestah


Občina: ŠKOFLJICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (125/2023)
Datum sprejema: 23.11.2023 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 28.12.2023
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.4 Promet in zveze

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o cestah (ZCes-2) - Državna podlaga

 Zakon o prekrških (uradno prečiščeno besedilo) (ZP-1-UPB8) - Državna podlaga

 Statut Občine Škofljica - Občinska podlaga
Občina: ŠKOFLJICA


Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o občinskih cestah
Občina: ŠKOFLJICA
Datum objave: 16.06.1999
Datum sprejema: 22.04.1999
Organ sprejema: Občinski svet

01.07.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si