RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o lokacijskem načrtu za nadomestni bencinski servis v Rogatcu


Občina: ROGATEC
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (88/1999)
Datum sprejema: 1999-10-26 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 06.11.1999 Datum konca veljavnosti: 19.11.2004
Razdelki: V NARAVA IN OKOLJE: V.2 Urejanje in načrtovanje prostora: V.2.1 Prostorski akti občin

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o ugotovitvi, kateri prostorski izvedbeni akti so usklajeni z dolgoročnim in srednjeročnim planom Občine Šmarje pri Jelšah za Občino Rogatec 19.11.2004
Občina: ROGATEC

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor - Državna podlaga

 Statut Občine Rogatec - Občinska podlaga
Občina: ROGATEC

28.05.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si