RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za Občino Rogatec, dopolnjenega v letu 1999


Občina: ROGATEC
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (88/1999)
Datum sprejema: 1999-10-26 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 30.10.1999
Razdelki: V NARAVA IN OKOLJE: V.2 Urejanje in načrtovanje prostora: V.2.1 Prostorski akti občin

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor - Državna podlaga

 Statut Občine Rogatec - Občinska podlaga
Občina: ROGATEC

28.05.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si