RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Velike Lašče - dokument


Občina: VELIKE LAŠČE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (15/1999)
Datum sprejema: 12.02.1999 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 30.03.1999
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe statuta Občine Velike Lašče - dokument 08.12.2001
Občina: VELIKE LAŠČE
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Velike Lašče - dokument 11.05.2001
Občina: VELIKE LAŠČE

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Velike Lašče – UPB - dokument
Občina: VELIKE LAŠČE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2017 - dokument 30.12.2016
Občina: VELIKE LAŠČE
 Akt o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. - dokument 28.07.2004
Občina: VELIKE LAŠČE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izdajanju občinskega glasila - dokument 13.09.2002
Občina: VELIKE LAŠČE
 Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Velike Lašče - dokument 22.08.2002
Občina: VELIKE LAŠČE
 Spremembe statuta Občine Velike Lašče - dokument 08.12.2001
Občina: VELIKE LAŠČE
 Sklep o določitvi povprečne cene za obračun storitev gospodarske javne službe ravnanja z odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov - dokument 06.10.2001
Občina: VELIKE LAŠČE
 Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2001 - dokument 29.09.2001
Občina: VELIKE LAŠČE
 Pravilnik o dodeljevanju denarne pomoči družinam za novorojence z območja Občine Velike Lašče - dokument 05.07.2001
Občina: VELIKE LAŠČE
 Pravilnik o dodeljevanju denarne pomoči družinam za novorojence z območja Občine Velike Lašče - dokument 05.07.2001
Občina: VELIKE LAŠČE
 Odlok o razglasitvi "Tadolejnga" kozolca v Malih Laščah za kulturni spomenik lokalnega pomena - dokument 28.06.2001
Občina: VELIKE LAŠČE
1  2  3  4  5 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Velike Lašče - dokument
Občina: VELIKE LAŠČE
Datum objave: 22.06.1995
Datum sprejema: 26.04.1995
Organ sprejema: Občinski svet

07.07.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si