RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o gospodarskih javnih službah Občine Dobrna - dokument


Občina: DOBRNA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (26/2003)
Datum sprejema: 17.02.2003 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 28.03.2003
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Gospodarske javne službe

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah Občine Dobrna - dokument 26.07.2011
Občina: DOBRNA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Statut Občine Dobrna- dokument - Občinska podlaga
Občina: DOBRNA

17.06.1999

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Dobrna - dokument 17.06.2017
Občina: DOBRNA
 Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Dobrna - dokument 31.12.2015
Občina: DOBRNA
 Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Dobrna - dokument 05.08.2014
Občina: DOBRNA
 Odlok o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo s kotlovnico na lesno biomaso - dokument 08.06.2013
Občina: DOBRNA
 Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe za upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih v Občini Dobrna - dokument 13.08.2011
Občina: DOBRNA
 Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe za upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih v Občini Dobrna - dokument 13.08.2011
Občina: DOBRNA
 Odlok o režijskem obratu v Občini Dobrna - dokument 13.08.2011
Občina: DOBRNA
 Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Dobrna - dokument 05.01.2010
Občina: DOBRNA

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o gospodarskih javnih službah Občine Vojnik - dokument
Občina: DOBRNA
Datum objave:
Datum sprejema: 18.12.1997
Organ sprejema: Občinski svet

17.01.1998

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si