RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Šmartno pri Litiji - dokument


Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (33/2003)
Datum sprejema: 24.03.2003 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 19.04.2003
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Šmartno pri Litiji - dokument 07.11.2003
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2018 - dokument 19.07.2018
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra - dokument 19.07.2018
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra - dokument 19.07.2018
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
 Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Šmartno pri Litiji - dokument 18.07.2018
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
 Sklep o določitvi mest za plakatiranje v času volilne kampanje za lokalne volitve 2018 - dokument 18.07.2018
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
 Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Šmartno pri Litiji - dokument 04.07.2018
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
 Odlok o pokopališkem redu v Občini Šmartno pri Litiji - dokument 05.05.2018
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
 Odlok o pokopališkem redu v Občini Šmartno pri Litiji - dokument 05.05.2018
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
 Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Šmartno pri Litiji - dokument 05.05.2018
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
 Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Šmartno pri Litiji - dokument 05.05.2018
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
1  2  ... 50  51 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si