RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Črnomelj (uradno prečiščeno besedilo) - dokument


Občina: ČRNOMELJ
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (35/2003)
Datum sprejema: 26.03.2003 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 12.04.2003 Datum konca veljavnosti: 05.11.2011
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Črnomelj - dokument 28.04.2010
Občina: ČRNOMELJ
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Črnomelj - dokument 06.08.2008
Občina: ČRNOMELJ
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Črnomelj - dokument 04.08.2007
Občina: ČRNOMELJ
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Črnomelj - dokument 26.11.2005
Občina: ČRNOMELJ

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Črnomelj - dokument 12.11.1999
Občina: ČRNOMELJ
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Črnomelj - dokument 01.03.2001
Občina: ČRNOMELJ
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Črnomelj - dokument 26.07.2002
Občina: ČRNOMELJ
 Statut Občine Črnomelj - dokument 05.11.2011
Občina: ČRNOMELJ

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje Pod gozdom v Črnomlju - dokument 31.03.2012
Občina: ČRNOMELJ
 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje Pod gozdom v Črnomlju - dokument 31.03.2012
Občina: ČRNOMELJ
 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra - dokument 20.01.2012
Občina: ČRNOMELJ
 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra - dokument 20.01.2012
Občina: ČRNOMELJ
 Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2011 - dokument 12.11.2011
Občina: ČRNOMELJ
 Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj - dokument 25.10.2011
Občina: ČRNOMELJ
 Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v vrtcih na območju Občine Črnomelj - dokument 17.09.2011
Občina: ČRNOMELJ
 Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v vrtcih na območju Občine Črnomelj - dokument 17.09.2011
Občina: ČRNOMELJ
 Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Črnomelj od 1. 7. 2011 - dokument 09.07.2011
Občina: ČRNOMELJ
 Sprememba tržnega reda trga v Črnomlju - dokument 09.07.2011
Občina: ČRNOMELJ
1  2  ... 35  36 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si