RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov - dokument (popr. 23.05.2003)


Občina: ŽELEZNIKI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (40/2003)
Datum sprejema: 16.04.2003 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 01.05.2003 Datum konca veljavnosti: 23.05.2007
Razdelki: JAVNE FINANCE: Ostalo

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Statut Občine Železniki - Občinska podlaga
Občina: ŽELEZNIKI

25.04.1995

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov drugih občinskih organov ter povračilih stroškov - dokument
Občina: ŽELEZNIKI
Datum objave: 06.04.1999
Datum sprejema: 31.03.1999
Organ sprejema: Občinski svet

07.04.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si