RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov - dokument


Občina: ŽETALE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (54/2003)
Datum sprejema: 23.05.2003 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 07.06.2003
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Organi:
JAVNE FINANCE: Ostalo

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Statut Občine Žetale- dokument - Občinska podlaga
Občina: ŽETALE

25.04.1999

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov - dokument
Občina: ŽETALE
Datum objave: 10.04.1999
Datum sprejema: 19.03.1999
Organ sprejema: Občinski svet

11.04.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si