RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Poslovnik Občinskega sveta občine Šmartno pri Litiji - dokument


Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (71/2003)
Datum sprejema: 05.06.2003 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 05.08.2003 Datum konca veljavnosti: 29.01.2022
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Poslovnik občinskega sveta

Navezuje na

Naziv Velja od
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji - dokument 29.01.2022
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Statut Občine Šmartno pri Litiji- dokument - Občinska podlaga
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI

19.04.2003

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2017 - dokument 25.03.2017
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
 Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2014 - dokument 09.12.2014
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
 Obvezna razlaga Odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Litije in Šmartna – za območje Občine Šmartno pri Litiji - dokument 25.12.2010
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
 Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2008 - dokument 01.07.2008
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
 Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2007 - dokument 31.10.2007
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šmartno pri Litiji - dokument
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si