RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Bled (prečiščeno besedilo) - dokument (popr. 04.12.2003)


Občina: BLED
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (119/2003)
Datum sprejema: 06.11.2003 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 04.12.2003
Datum začetka veljavnosti: 04.12.2003
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Navezuje na

Naziv Velja od
 Sprememba in dopolnitev statuta Občine Bled - dokument 04.03.2000
Občina: BLED
 Statut Občine Bled - dokument 22.05.1999
Občina: BLED
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Bled - dokument 16.12.2000
Občina: BLED
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Bled - dokument 11.07.2002
Občina: BLED
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Bled - dokument 22.11.2003
Občina: BLED
 Statut Občine Bled (uradno prečiščeno besedilo) - dokument 24.08.2009
Občina: BLED

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Poslovnik Občinskega sveta občine Bled- dokument - Občinska podlaga
Občina: BLED

22.05.1999

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Pravilnik o dopolnitvah in spremembah Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Občini Bled - dokument 08.09.2012
Občina: BLED
 Odlok o prevozih v cestnem prometu - dokument 24.12.2011
Občina: BLED
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda - dokument 10.10.2009
Občina: BLED
 Statut Občine Bled (uradno prečiščeno besedilo) - dokument 24.08.2009
Občina: BLED
 Odlok o ustanovitvi skupnega medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled in Bohinj (MIR-1) - dokument 22.08.2009
Občina: BLED
 Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Bled - dokument 01.08.2009
Občina: BLED
 Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2009 – rebalans 1 - dokument 18.07.2009
Občina: BLED
 Sklep o ureditvi ustanoviteljskih pravic in obveznosti ter kapitalskih pravic do javnih zavodov in javnih podjetij ter pravic in obveznosti iz koncesijskih in drugih pogodbenih razmerij - dokument 30.06.2009
Občina: BLED
 Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Bled - dokument 24.06.2009
Občina: BLED
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za centralno čistilno napravo Bled z zbirnim centrom in povezovalnim kanalom »M« do čistilne naprave Bled - dokument 20.06.2009
Občina: BLED
1  2  ... 18  19 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si