RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Tabor - dokument


Občina: TABOR
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (101/1999)
Datum sprejema: 22.11.1999 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 01.01.1999
Datum začetka veljavnosti: 17.12.1999 Datum konca veljavnosti: 28.03.2015
Razdelki: JAVNE FINANCE: Ostalo

Navezuje na

Naziv Velja od
 Sklep o financiranju političnih strank v Občini Tabor - dokument 28.03.2015
Občina: TABOR
 Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Tabor - dokument 13.04.2015
Občina: TABOR

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o političnih strankah - Državna podlaga

 Statut Občine Tabor- dokument - Občinska podlaga
Občina: TABOR

23.06.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si