RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Radeče - dokument


Občina: RADEČE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (5/2004)
Datum sprejema: 23.12.2003 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 01.01.2004 Datum konca uporabe: 01.01.2018
Datum začetka veljavnosti: 30.01.2004 Datum konca veljavnosti: 29.12.2017
Razdelki: NARAVA IN OKOLJE: Gospodarjenje z nepremičninami: Gospodarjenje z nepremičninami

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Radeče - dokument 19.01.2010
Občina: RADEČE
 Odlok o dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Radeče - dokument 26.02.2005
Občina: RADEČE

Navezuje na

Naziv Velja od
 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radeče - dokument 29.12.2017
Občina: RADEČE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o graditvi objektov - Državna podlaga

Zakon o stavbnih zemljiščih - Državna podlaga

 Statut Občine Radeče- dokument - Občinska podlaga
Občina: RADEČE

02.06.1999

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o določitvi vrednosti točke za ugotovitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radeče za leto 2017 - dokument 30.12.2016
Občina: RADEČE
 Sklep o določitvi vrednosti točke za ugotovitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radeče za leto 2016 - dokument 31.12.2015
Občina: RADEČE
 Sklep o določitvi vrednosti točke za ugotovitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radeče za leto 2015 - dokument 31.12.2014
Občina: RADEČE
 Sklep o določitvi vrednosti točke za ugotovitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radeče za leto 2014 - dokument 28.12.2013
Občina: RADEČE
 Sklep o določitvi vrednosti točke za ugotovitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radeče za leto 2013 - dokument 01.01.2013
Občina: RADEČE
 Sklep o določitvi vrednosti točke za ugotovitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - dokument 31.12.2012
Občina: RADEČE
 Sklep o določitvi vrednosti točke za ugotovitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - dokument 28.12.2010
Občina: RADEČE
 Sklep o določitvi vrednosti točke za ugotovitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - dokument 01.01.2010
Občina: RADEČE
 Sklep o določitvi vrednosti točke za ugotovitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - dokument 31.12.2008
Občina: RADEČE
 Sklep o določitvi vrednosti točke za ugotovitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - dokument 30.12.2007
Občina: RADEČE
1  2 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Radeče - dokument
Občina: RADEČE
Datum objave: 22.03.1996
Datum sprejema: 02.03.1996
Organ sprejema: Občinski svet

30.03.1996

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si