RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Brežice - dokument


Občina: BREŽICE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (38/1995)
Datum sprejema: 11.05.1995 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 15.07.1995 Datum konca veljavnosti: 08.07.1999
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Brežice - dokument 08.07.1999
Občina: BREŽICE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o dopolnitvi odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Velika Dolina - dokument 22.06.2011
Občina: BREŽICE
 Odlok o dopolnitvi odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Velika Dolina - dokument 22.06.2011
Občina: BREŽICE
 Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta mestno jedro – Brežice, del kareja K: TI-9-10-11 - dokument 13.01.2009
Občina: BREŽICE
 Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stanovanjska soseska Cholewa - dokument 16.08.2008
Občina: BREŽICE
 Sklep o začetku postopka priprave o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mestno jedro Brežice del kareja K-TI-6 - dokument 12.08.2008
Občina: BREŽICE
 Obvezna razlaga točke 4.3.3. (raba prostora) Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za območje Občine Brežice v povezavi z 11. členom Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice za postavitev hlevov na kmetijska zemljišča v podaljških obstoječih dvorišč - dokument 31.07.2008
Občina: BREŽICE
 Obvezna razlaga točke 4.3.3. (raba prostora) Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice v letu 1993 za območje Občine Brežice za namen postavitve določenih nezahtevnih in enostavnih objektov na kmetijska zemljišča - dokument 14.06.2008
Občina: BREŽICE
 Sklep o začetku izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta – Stanovanjska soseska Cholewa - dokument 29.12.2007
Občina: BREŽICE
 Sklep o začetku postopka izdelave sprememb in dopolnitev UN: Mestno jedro – Brežice del kareja K - dokument 08.09.2007
Občina: BREŽICE
 Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za obrtniško cono Brežice - dokument 23.06.2007
Občina: BREŽICE
1  2  ... 25  26 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Začasni statutarni akt občine Brežice - dokument
Občina: BREŽICE
Datum objave: 27.01.1995
Datum sprejema: 23.12.1994
Organ sprejema: Župan občine

01.01.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si