RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o varstvu virov pitne vode v Občini Osilnica - dokument


Občina: OSILNICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (54/1996)
Datum sprejema: 05.09.1996 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 05.10.1996
Razdelki: NARAVA IN OKOLJE: Varstvo okolja: Varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom, svetlobnim in ionizirajočim sevanjem ter ostalimi imisijami

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o vodah - Državna podlaga

 Statut Občine Osilnica- dokument - Občinska podlaga
Občina: OSILNICA

26.05.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si