RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Kidričevo - dokument


Občina: KIDRIČEVO
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (10/2004)
Datum sprejema: 18.12.2003 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 20.02.2004 Datum konca veljavnosti: 31.12.2016
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Kidričevo 31.12.2016
Občina: KIDRIČEVO

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju - dokument 23.06.2015
Občina: KIDRIČEVO
 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju - dokument 23.07.2011
Občina: KIDRIČEVO
 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju - dokument 20.03.2010
Občina: KIDRIČEVO
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave občin - dokument 28.03.2009
Občina: KIDRIČEVO
 Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Kidričevo - dokument 16.06.2005
Občina: KIDRIČEVO
 Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta za vzhodni del poselitvenega območja P16-S4 Njiverce – stanovanjska pozidava in manjši športni park - dokument 13.06.2005
Občina: KIDRIČEVO
 Sklep o imenovanju pooblaščencev za dostop do informacij javnega značaja v občinski upravi Občine Kidričevo - dokument 27.05.2005
Občina: KIDRIČEVO
 Odlok o režijskem obratu v Občini Kidričevo - dokument 30.04.2005
Občina: KIDRIČEVO
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kidričevo za leto 2004 - dokument 16.04.2005
Občina: KIDRIČEVO
 Odlok o proračunu Občine Kidričevo za leto 2005 - dokument 16.04.2005
Občina: KIDRIČEVO
1  2  3  4 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Kidričevo - dokument
Občina: KIDRIČEVO
Datum objave: 30.06.1999
Datum sprejema: 26.04.1999
Organ sprejema: Občinski svet

15.07.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si